நீண்ட இரவு

முகம், கை, கால், வேடிக்கை, கால்சட்டை, ஜீன்ஸ், சமூக குழு, சட்டை, கை, உடை, நிக் ஓங்கன்நான் இசைவிருந்துக்கு நீண்ட ஆடை அணிந்தேன், நான் என் காதலனுடன் நடனமாடிக் கொண்டிருந்தபோது, ​​அவர்கள் நடந்து செல்லும்போது மற்றொரு நபர் பின்னால் நுழைந்தார். நான் நகரச் சென்றபோது, ​​என் முகத்தில் தட்டையானது! எல்லோரும் பார்த்தார்கள், சிதைந்தார்கள்! இந்த உள்ளடக்கம் மூன்றாம் தரப்பினரால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் பராமரிக்கப்படுகிறது, மேலும் பயனர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை வழங்க இந்த பக்கத்தில் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.